Evert en willemijn dating

11-Mar-2020 07:53 by 4 Comments

Evert en willemijn dating

Amsterdam 1877 Tentoonstelling van schilder- en andere werken van Levende Meesters te Amsterdam in den jare 1877.

Compton Verney (Warwickshire), Edinburgh (The National Gallery – The Dean Gallery), 2006. Gusta Reichwein, Ellinoor Bergvelt and Frouke Wieringa. Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum), 1995-1996. Amsterdam 1881 Tentoonstelling van Schilderijen enz. van Levende Meesters in de kunstzalen der Maatschappij “Arti et Amicitiae”. Amsterdam 1974 Anthon van Rappard, companion & correspondent of Vincent van Gogh. Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum), 2004-2005.

Arras (Musée des Beaux-Arts), Quimper (Musée des Beaux-Arts), Dublin (National Gallery of Ireland), 2002. Adresboeken / Address books Adresboeken Amsterdam 1876-1883 (SAAm); Adresboeken Den Haag 1870-1885 (GAH); Adresboek Dordrecht 1873 (SADo); Adresboek Antwerpen 1885 (SAA); Almanach du commerce de Paris 1885-1888 (AP); L’indicateur arlésien 1887 and L’indicateur marseillais 1888-1889 (ACA). Paris 1889 Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles et dessins et objects d’art, formant la célèbre collection de M. Altena 1997 Bert Altena (met medewerking van Rudolf de Jong), ‘En al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder’. Brussels (Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique), 1993-1994. Chicago (The Art Institute of Chicago), Amsterdam (Van Gogh Museum), 2001-2002. Brussels 1987 Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.